Wat Doen We

Het primaire doel van de Stichting MFA is, niet meer en niet minder, het beheren van ‘t Patronaat en Loesje.

Daaronder vallen aandachtspunten zoals:

  • verhuur aan verenigingen, stichtingen en maatschappelijke instellingen
  • de gebouwen in goede staat houden
  • financiën
  • personeel
  • contact met derden, onder andere de overheid

Diensten

Stichting MFA rekent het tot een van haar eerste en belangrijkste taken er voor te zorgen dat de bezoekers/verenigingen zich in het gebouw welkom voelen en in staat worden gesteld hun activiteiten op een goede manier uit te voeren. Daar willen we voor gaan!
Belangrijk vinden we dat de communicatie met onze gebruikers/verenigingen soepel verloopt. De traditionele gemoedelijke Mierlose sfeer moet worden bewaard!

Ons lijfspreuk is: Het gebouw is er voor de gebruiker!
Uit bovenstaande mag duidelijk zijn dat onze doelgroep elke Mierlonaar is die activiteiten wil organiseren. Kijkt men naar de huidige gebruikers en het huidige gebruik dan zie je een grote diversiteit van activiteiten in het gebouw verspreid over de gehele week.